Pages Menu
Categories Menu

Gelezen 2009

“Een idee is geen weergave van een voorwerp of gebeurtenis, maar een mogelijke oplossing voor een praktisch probleem”.

“Weten hoe de geest werkt zal de werking van uw geest niet veranderen”.

“Door eerst te begrijpen, word je beter begrepen”.

“Hoe groter en complexer de organisatie des te vaker moet het personeel zich nog de veranderingen van tien jaar geleden eigen maken”.

“Vermenigvuldig de vraag naar competente mensen en zij zullen tevoorschijn komen”.

“Sinds ze de boekdrukkunst hebben uitgevonden, moeten we alles uit het hoofd leren”.

“ Wat echt telt is vaak niet of nauwelijks te meten en van wegen wordt de koe niet vet”.

“Leven is het meervoud van lef”.

“Mensen kun je niet gelukkig maken. Dat zullen ze zelf moeten doen”.

“Je hoeft niet te zijn wat je bent geweest”.

“Wie van zijn/haar vooroordelen af wil, moet op vakantie gaan”.

“We zijn op weg naar netwerken van eigenwijze eigen wijzen”.

“A desk is the most dangerous place from which to view the world”.

“Mensen hebben een niet uit te roeien behoefte om het zichzelf naar de zin te maken”.

“Als je mensen opbergt achter een competentiebeschrijving, zie je maar 20% van iemands talent”.

“Men ziet van de toekomst ongeveer evenveel als het inzicht in het verleden reikt”.

“Wie zich als eerste vergist, heeft de meeste tijd om zich te herstellen”.

“Een coach die de pretentie heeft een docent te vervangen dwaalt. Daartoe zal hij/zij eerst zelf een vak moeten leren”.

“Elk einde is een nieuw begin”.

“Dingen goed doen is niet het omgekeerde van dingen fout doen”.

“Niets kost zoveel begeleiding als zelfstandig worden”.

“Hoe meer je probeert te overtuigen, hoe minder overtuigend je bent”.

“U moet de baas zijn die Uzelf zou willen hebben”.

“Wie zelf wil blaffen, moet geen hond nemen”.

“Professional service firms historically have been managed in one of two ways: badly or not at all”.

“De grootste vijand van een goed plan is een beter plan”.

“Beperk nadenken tot een minimum door er heel goed in te worden”.

“Een bureaucraat kent geen verschil tussen goed en kwaad, omdat hij/zij instrumenteel is geworden. De professional kent dat wel”.

“Evalueren is praten waarover je gesproken hebt, zodat je weet waarover je het over gehad hebt”.

“Een wijs mens: iemand die weet dat hij/zij weinig weet”.

“Het ergste wat de mens kan overkomen, is dat je je bij de feiten neerlegt”.

“Als we de wereld willen begrijpen, is het belangrijker om “het verhaal achter de feiten” te leren kennen dan “de feiten achter het verhaal”.

“Mensen zijn ongeneeslijk gericht op het oplossen van problemen. De wezenlijk vraag is daarom: wat ervaren we als problematisch?”.

“Er is geen sterkere kracht in de wereld dan een idee waarvoor de tijd rijp is”.

“We zien de wereld niet zoals die is, maar zoals we zijn”.

“We spenderen een hoop tijd om leiders te leren waarmee ze moeten stoppen”.

“Het maakt niet uit of een kat wit is of zwart, als hij maar muizen vangt”.