Pages Menu
click this site watcheswear. his response rolex replica. go to website replica rolex. top article lookreplica.com. browse this site fake watches. go to this site havereplica.com. Click This Link replica rolex. you can find out more replica watches. see this page leapreplica.com. get redirected here https://www.lovereplica.com. clone rolex replica. check my site replica watches. Under $39 fake rolex. professional http://www.fake-watch.cn/. have a peek at this site replica rolex. Learn More Here rolex replica. look at more info rolex replica. web replica rolex. With Free Shipping https://firmreplica.com. content fake rolex.
Categories Menu

Gelezen 2008

“Ouderen willen niet meer ouder worden en jongeren ook niet”.

“Alles waar wijze leiders over praten is de volgende kleine stap. En ze vieren enthousiast
elke kleine prestatie. Ze concentreren zich op verbetering, niet op het bereiken van uitmuntendheid”.

“Als je werkelijk iets wilt begrijpen, probeer het dan te veranderen”.

“Dijsselbloem cs laten zien dat de politiek bekwamer wordt in het incompetent zijn. Een adequaat antwoord op deze leerstoornis biedt parlementair onderzoek dat niet achteraf maar vooraf wordt uitgevoerd”.

“Het interessante aan mensen is niet dat ze iets niet weten, maar dat ze juist zoveel weten dat niet zo hoeft te zijn”.

“Onderwijs dat beter presteert dan de docenten bestaat niet”.

“Winnaars hebben een plan en verliezers excuses”.

“Een innovatie die niet tot een succes leidt, is geen innovatie maar een mislukt project”.

“Er wordt teveel opgeleid tot prater”.

“Niets is zo moeilijk als een beleid dat ingaat tegen de voorkeuren van betrokkenen”.

“Het lichaam is een transportmiddel om hoofden naar vergaderingen te brengen”.

“Daar waar deskundigheid ontbreekt, ontstaat vanzelf de regelneef”.

“Het doel van management is: mensen helpen om boven zichzelf uit te stijgen. Het is dus een moeilijk vak”.

“If the client says he has a problem, he has a problem. If the client says he doesn’t have a problem, he doesn’t have a problem”.

“Een haar op het hoofd is niet veel, een haar in de soep wel”.

“Hoe dieper je met je neus in de pap zit, hoe minder je de randen van het bord ziet”.

“Van vragenlijsten kun je niet beter worden”.

“We geloven dat korte lijnen beter zijn voor lange relaties”.

“Het onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het doen ontbranden van een vuur”.

“Je geeft het beste les in hetgeen je zelf nodig moet leren”.

“We worden als voelers geboren en tot denkers gemaakt”.

“Papier is slechts een klein gedeelte van de werkelijkheid”.

“Mensen leven vaak achterstevoren: ze proberen meer geld of dingen te hebben, om meer te kunnen doen wat ze willen, zodat ze gelukkiger kunnen zijn. De praktijk werkt andersom”.

“Wie niets wil, heeft alles”.

” Weten hoe de geest werkt zal de werking van uw geest niet veranderen”.

“You have watches, we have time”.

” Wie de planeten bestudeert, ziet niet dat zijn schoenen ongepoetst zijn”.

“Je bent tegenwoordig beroemd omdat je beroemd bent”.

“Iets weten, maar niet doen betekent niet weten”.

“Voordat we ergens onbewust bekwaam in zijn, moeten we door de fase van bewuste bekwaamheid heen”.

“We kunnen alleen begrijpen wat we aan het doen zijn, door te interpreteren wat we eerder hebben gedaan”.

“Je weet niet wat je niet weet”.

“Meten is weten, veel weten is zweten, te veel meten is vergeten”.

“Nadenken is zwaar, daarom oordelen de meeste mensen”.

“Op 50-jarige leeftijd heeft iedereen het gezicht dat men verdient”.

“Geloven is zeker weten dat je twijfelt”.

“Bijna alles wat je doet is onbelangrijk, maar het is belangrijk dat je het doet”.

“Wees jezelf, er zijn al genoeg anderen”.

“Zonder je toestemming kan niemand je kleineren”.

“Tijd is het middel van de natuur om niet alles tegelijk te laten plaatsvinden”.

-“Writing books is the closest men ever come to childbearing”

“Organisaties leren uitgerekend het moeilijkst wanneer ze het meest bedreigd worden, kortom juist dan wanneer hun behoefte aan leren het grootst is”.

“Wanneer je school/bedrijf minder snel verandert dan de omringende wereld, is het eind inzicht”.

“Er gebeurt niets wanneer jezelf niet verandert”.

“Als je mensen die fouten hebben gemaakt ontslaat, gooi je waardevolle ervaring weg”.

“Goed inzicht is een gevolg van ervaring. En ervaring is een gevolg van slecht inzicht”.

“Beroepscompetenties vragen om goed samenspel tussen drie hoofdzaken: kennis, kunde en kassa”.

“Wie niet in staat is zichzelf te veranderen kan ook geen verandering brengen in wat om hem heen gebeurt”.

-“It does not matter who you are, it’s what people think you are”.

“Alleen diegenen die het risico nemen ver te gaan, kunnen erachter komen hoever men kan gaan”.

“Je moet eerst een vak leren en dan pas erover communiceren”.

“De meeste problemen in de wereld komen eruit voort dat er meer enthousiast wordt begonnen dan er wordt beëindigd”.

“Elke minuut dat je je druk maakt om het verleden gaat van je toekomst af”.

“Ga niet bij grote bedrijven werken als je in de komende jaren iets wil bereiken. Zoek een kleine club mensen waar je ruimte hebt voor initiatief, fouten en ontwikkeling”.

“Zet medewerkers op de 1e plaats, zelfs als dit betekent dat de klant op plaats twee komt”.

“Leiderschap is een kwalificatie die iemand krijgt toegeschreven door degenen waaraan leiding wordt gegeven; dus, door een achterban”.