Pages Menu
click this site watcheswear. his response rolex replica. go to website replica rolex. top article lookreplica.com. browse this site fake watches. go to this site havereplica.com. Click This Link replica rolex. you can find out more replica watches. see this page leapreplica.com. get redirected here https://www.lovereplica.com. clone rolex replica. check my site replica watches. Under $39 fake rolex. professional http://www.fake-watch.cn/. have a peek at this site replica rolex. Learn More Here rolex replica. look at more info rolex replica. web replica rolex. With Free Shipping https://firmreplica.com. content fake rolex.
Categories Menu

Gelezen 2001

“Naar mijn idee missen veel schoolleiders het vermogen om “bewegend in te spelen op dilemma’s”, zeker in de sector techniek. Met paradoxen als “gestuurde zelfsturing” kunnen ze niks. Je stuurt of je stuurt niet”.
“Wie wil weten hoe de wereld in elkaar zit, moet in zijn eigen hoofd kijken”.

“Uiteindelijk schieten leerlingen er weinig mee op als ze door een handige docent naar een diploma worden geloodst”.

“Denken kost tijd, tobben nog veel meer”.
“Wat vind je het allerleukste aan jezelf?”.

“Door het meetbare belangrijk te maken in plaats van het belangrijke meetbaar, wordt de brede opvoeding een tweederangs doelstelling”.
“Problemen worden zelden opgelost door de oorzaken ervan op te sporen”.

“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change…”.
“Intensieve menshouderijen bestaan en hebben de gedaante van een beursgenoteerde onderneming of van een overgeorganiseerde bedrijfstak zoals de gezondheidszorg en het onderwijs”.

“Het is aanzienlijk goedkoper om een werknemer te behouden dan een nieuwe te werven”.
“je kunt dagelijks zien dat er slechts een matige samenhang bestaat tussen het volgen van onderwijs en het kunnen oplossen van problemen”.
9 april 2001 – 23 april 2001
Gelezen:
“Zolang mensen je nog op je fouten wijzen, zit je goed”.
“Wie te lang nadenkt voor hij/zij een stap zet, staat zijn/haar leven lang op een been”.

“Je moet niet proberen problemen op te lossen op hetzelfde niveau van denken, dat deze problemen heeft voortgebracht”.
“Wie vooruit wil komen moet de juiste mensen naast zich hebben”.

“Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars”.

“Waarheid is niets anders dan een woord om in de praktijk succesvol blijkend denken, mee te  omschrijven”.

“Beter dan de onwetenden zijn zij die bóeken lezen, beter dan dezen, zijn zij die het gelezene onthóuden beter dan dezen, zijn zij die het gelezene begríjpen en beter dan dezen, zijn zij die aan het werk gaan”
“Omdat de meeste mensen niet zozeer iets geloven omdat het bewezen is, maar omdat het plezierig in de oren klinkt, gaat wetenschap over aangename conversaties”.

“Techniek is filosofie in beton gegoten”.
“Een ding zal de computer nooit kunnen: van de apen afstammen”.

“Dingen die we moeten leren voor we ze kunnen doen, leren we door ze te doen”.

“Cruyff is een virtuoos denker. Enkele malen geeft hij antwoord op een vraag die nog moet worden gesteld”.

“Ik geloof niet omdat ik dus niet gelovig ben maar ik denk wel dat er iets anders is, maar daardoor  geloof ik datgene wat ik dus denk dat er is”