Pages Menu
click this site watcheswear. his response rolex replica. go to website replica rolex. top article lookreplica.com. browse this site fake watches. go to this site havereplica.com. Click This Link replica rolex. you can find out more replica watches. see this page leapreplica.com. get redirected here https://www.lovereplica.com. clone rolex replica. check my site replica watches. Under $39 fake rolex. professional http://www.fake-watch.cn/. have a peek at this site replica rolex. Learn More Here rolex replica. look at more info rolex replica. web replica rolex. With Free Shipping https://firmreplica.com. content fake rolex.
Categories Menu

Gelezen 2000

“Het is onmogelijk een filosoof te betalen wat hij waard is, maar je kunt het wel proberen”.

“Momenteel zijn er evenveel wetenschappers actief als er dood zijn gegaan sinds het bestaan van de mensheid”.

“Al schrijvende vormt zich een opinie, vaak een andere dan die waarmee ik eraan begin”.

“Het is nog nooit iemand gelukt om iemand zijn of haar gevoelens uit het hoofd te praten”.

“Als het even kan, willen we er graag niet alleen menselijk maar ook financieel beter van worden”.

“Het stenentijdperk is niet geëindigd als gevolg van een gebrek aan stenen”.

“Ik heb kapitaal tussen mijn oren zitten”.

“Als elke werkelijkheid voorwaardelijk en illusoir is, is dat de werkelijkheid”.

“Door het uurwerk uit elkaar te halen, hoopt men de tijd beter te kunnen aflezen”.

“Van de heren Philips, Van Doorne en Fokker geloof je graag  dat ze met sleutel of lasapparaat overweg konden, maar zo’n Boonstra en Herkstroter, zou die zijn eigen fietsband kunnen plakken? Ze zullen wel zeggen dat dat er niets toe doet, maar dat is nu juist de betonrot van dit overgeorganiseerde tijdsgewricht. Je hoeft niets meer zelf te kunnen om de top van de ladder te bereiken, integendeel, het is een nadeel als je niet fulltime werk heb gemaakt van netwerken. Logisch eigenlijk, dat bèta- en technische studies steeds impopulairder worden”.

“je kunt geen kopje vullen dat al vol is”.

“Je moet niet alleen boeken lezen, maar ook mensen”.

“Het gaat niet om wat je vertelt, maar om wat de ander hoort”.

“wie gelooft iets te zijn, heeft opgehouden iets te worden”.

“Wanneer oplossingen voor de toekomst niet veel meer zijn dan kopieën van oplossingen uit het verleden, is  het uiteindelijk resultaat: “Weer terug bij af”.

“De wet van de vermenigvuldiging van beleid: Slecht beleid leidt niet tot minder, maar juist tot meer beleid.”

“Ingenieurs en andere techneuten zijn er vaak trots op dat ze niets van mensen weten, want die vinden ze te chaotisch voor hun ordelijke manier van denken”.

“Het belangrijkste is om als je jong bent te werken met iemand die enthousiast is”.

“Een echte baan heeft Marx nooit gehad”.

“An idea is true if it works”.

“In de meeste organisaties is het zo dat oplossingen angst scheppen en problemen zekerheid geven… and most times people prefer their old problems”.

“Niet het pleidooi voor het “moraliseren” van technologie, maar het verzet ertegen is een
oproep tot technocratie, omdat het ertoe leidt dat de onvermijdelijke invloed van technologie op het handelen van  mensen alleen door technici wordt bepaald”.

“Naarmate nieuw beleid meer overeenstemt met bestaand beleid, kan het gemakkelijker worden ingepast”.

“… de fabrieken van de toekomst zullen worden geleid door een man en een hond. De hond moet zorgen dat de man van de machines afblijft”.

“… Wie, eindelijk gekozen, de wereld wil veranderen, staat weer gauw met beide benen op Haagse grond”.