Pages Menu
Categories Menu

Publicaties

Onderstaande literatuurlijst bevat mijn belangrijkste artikelen en publicaties. Niet opgenomen zijn allerlei adviezen die ik heb geschreven voor externe opdrachtgevers en ook niet mijn meer populaire verhalen. De lijst van publicaties is ingedeeld naar rapporten die in boekvorm zijn verschenen en naar in tijdschriften gepubliceerde artikelen.

De publicaties waarvan ik beschik over elektronisch bestand, zijn naar PDF formaat omgezet. Het gaat hierbij vooral om publicaties van na 2000. Van publicaties voor die tijd heb ik helaas nauwelijks bestanden meer tot mijn beschikking.

Geurts, Jan “Samen innoveren en onderzoeken” In: Tijdschrift Onderwijsinnovatie, Heerlen, Open Universiteit, 2011

Geurts, J. “Talentvol vakmanschap in het MBO” In: Handboek Effectief Opleiden, september 2011.

Geurts, Jan “Kwaliteitsverbetering beroepsonderwijs in de knel. Pleidooi voor een doorbraakmethode die werkt” In: Gids voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, april 2011

Geurts, Jan “Doorbraakmethode in beroepsonderwijs. Impuls voor verdere professionalisering” In: Tijdschrift voor Hoger onderwijs en Management, 2011/3

Diggele, Jonne van, J. Geurts “Innoveren tussen ideaal en realiteit. MBO-teams aan het woord over hun ervaringen met het invoeren van CGO” Amersfoort, Consortium Beroepsonderwijs, februari 2011

Geurts J. en Fr. Meijers “Vocational education in The Netherlands: in search of a new identity” In: R. Maclean en D. N. Wilson (eds) “International Handbook on Vocational Education and Training for the Changing World of Work”  New York, Springer, 2009, pp 483-497

Geurts, Jan “Maakbaar innoveren in het beroepsonderwijs. AZ als goede voorbeeld” In: Gids voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, juni 2009

Geurts, Jan en Willem van Oosterom “Met succes vernieuwen. Een zevental lessen” In: Gids voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, november 2008

Geurts, Jan “Professionalisering als sociale innovatie. De sleutel voor beter beroepsonderwijs” In: Kookboek sociale innovaties. Visies en verhalen. ’s Hertogenbosch, Greenfield Groep, oktober 2008

Geurts, Jan en Willem van Oosterom “Zeven lessen succesvoller vernieuwen. Aan de slag met rapport commissie Dijsselbloem” In: Tijdschrift voor Hoger onderwijs en Management, 2008/3

Geurts, Jan en Willem van Oosterom “Onderwijsvernieuwing kansrijker organiseren. Commissie Dijselbloem gaat te kort door de bocht” In Tijdschrift voor schoolorganisatie en management voor vo en bve “Meso”, juni 2008

Geurts, J., M. de Jonge en C. van der Meule “Kwaliteitsimpuls lectoraten HHS. Verslag van een actieonderzoek” Haagse hogeschool, juni 2008

Geurts, J., M. de Jong en C. van der Meule “Verbindingen versterken. Lectoraten en academies na de pioniersfase” Haagse hogeschool, 8 juli 2008

Geurts, Jan en Hans Corstjens “Resultaatgericht innoveren. Een beloftevol en krachtig vernieuwingsconcept” Tijdschrift voor Hoger onderwijs en Management, november 2007

Geurts, Jan e.a. “Leren van MTSplus. Eindverslag en advies” Zaandam, ROC Zaanstreek/ waterland, 10 oktober 2007

Berg, Jose van de, Jan Geurts “Leren van innoveren. Vijf sleutels voor succes” ’s Hertogenbosch, Cinop, oktober 2007

Geurts, Jan “Het gaat om talentvol vakmanschap. Roc als loopbaancentrum” In: Gids voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, april 2007

Geurts, Jan “Actieonderzoek als identiteit. De Cees bestaat niet” In: Afscheidsbundel Cees Doets, ’s Hertogenbosch, Cinop, 2007

Geurts, Jan en Frans Meijers “Burgerschap en beroepsvorming. Beter balanceren tussen individuele en sociale vorming” In: B. Hoetjes en C. van der Meule (red) “Wereldstedelingen” Den Haag, Haagse hogeschool, 2006

Basten, Floor en Jan Geurts “A New Role For Professionals In Higher Professional Eduction” Den Haag, Haagse hogeschool, september 2006

Basten, Floor en Jan Geurts “A new research role for higher professional education” Groningen, World Congress Action Research, 21-24 august, 2006

Geurts, Jan “Talentvol vakmanschap. ROC als loopbaancentrum in nieuw perspectief” In: Tijdschrift Profiel, juni 2006

Geurts, Jan “ROC als loopbaancentrum. Een beroepspedagogisch perspectief” ’s Hertogenbosch, Cinop, april 2006

Basten, F en J. Geurts “De kenniskring als HRD-lnstrument. Over het ontwikkelen van een nieuwe professionaliteit” In: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2006/1

Geurts, Jan ” Zekerheid in plaats van onzekerheid. Bijdrage aan topoverleg over werk en economie” Den Haag, Haagse hogeschool, 17 oktober 2005

Geurts, Jan  “Zonder engagement geen innovatie. Vijf peilers van innoveren” In: Tijdschrift Profiel, 13 oktober 2005

Geurts, Jan “Herontwerp beroepsonderwijs. Zoeken naar een nieuwe identiteit” In: Gids Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, februari 2005

Geurts, Jan “De innovatieparadox in het beroepsonderwijs. Tegelijk wel en niet willen vernieuwen” In: Tijdschrift voor Human Resource Development “Opleiding en Ontwikkeling” jan/feb 2005

Breebaart, Pim, Jan Geurts en Frans Meijers “Beroepsonderwijs: Van opleidingenfabriek naar loopbaancentrum” Den Haag, Haagse hogeschool, 2004

Geurts, Jan “Van tobber naar topper. Drie jaar herontwerp hoger technisch onderwijs” Den Haag, Haagse hogeschool, september 2004

Geurts, Jan en Rens Oosthoek “Bèta/techniek verbeteren en vernieuwen. 250 good practices” Delft, Axis, Juni 2004

Geurts, Jan “Herontwerp beroepsonderwijs. Een strijdtoneel” Intreerede als lector Pedagogiek van de Beroepsvorming” Den Haag, Haagse hogeschool, 16 juni 2004

Geurts, Jan “Herontwerp hoger technisch onderwijs. Visie, aanpak, eerste resultaten en reflectie” Delft, Axis, april 2004

Geurts, Jan en Frans Meijers “Beroepsvorming als richtsnoer voor herontwerp HTNO” In: tijdschrift Opleiding en Ontwikkeling, januari/februari 2004

Geurts, Jan “Kwalificatiestructuur heeft kostenopdrijvend effect. Kwantitatieve benadering kwalificaties” In: Tijdschrift Profiel, juni 2003

Geurts, J. en Fr. Meijers “Kiezen voor aantrekkelijker beta/techniek. Aanbevelingen voor vernieuwingen natuurwetenschappelijk onderwijs”  Delft, Axis, april 2003

Geurts, Jan “Kwalificatiestructuur moet af van Koninklijke weg. Kenniseconomie vraagt om meer regionale interactie betrokken partijen” Tijdschrift Profiel, maart 2003

Geurts, Jan “Van opleidingenfabriek naar loopbaancentrum. Pleidooi voor een integraal herontwerp van het middelbaar beroepsonderwijs” In: Gids Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, Den Haag, Elsevier, februari 2003

Geurts, Jan en Willem van Oosterom “Herontwerp hoger technisch onderwijs: Nieuwe stuurmanskunst voor bewegend doel” In: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management, 2003/3

Geurts, J. en W. van Oosterom “Desiderata voor een competentiegerichte kwalificatiestructuur. Pleidooi voor een major-minor model in het middelbaar beroepsonderwijs” Delft, Axis, 2003

Geurts,  Jan (red) “Bèta/techniek verbeteren. 100 good practices” Delft, Axis, 2002

Geurts, Jan en Fr. Meijers “Naar een nieuw pedagogisch elan in het Nederlandse beroepsonderwijs” In: Handboek Leerlingbegeleiding, Alphen aan de Rijn, Samson, 2002

Geurts, Jan “Doorstroomagenda ambitieus maar te weinig aandacht voor uitvoering” In: Tijdschrift Profiel, maart 2002

Meijers Fr/J. Geurts “Auf dem Weg zu einem neuen padagogischen Schwung in der niederlandischen Berufsausbildung” In: Recht der Jugend und des Bildungswesens” no 4/2001

Geurts, Jan “Goed management: juiste verhouding tussen personeel, school en omgeving” In: Tijdschrift Profiel, 2001/5

Geurts, Jan “Inspirerend schoolleiderschap: Juiste balans tussen externe eisen en interne ambities en competenties” In: Tijdschrift Hoger Onderwijs en Management 2001/3

Geurts, Jan “Modern schoolleiderschap van ROC’s” In: C. Doets e.a. (red)  “Onderwijskundig leiderschap in de bve”’s Hertogenbosch, Cinop, maart 2001

Geurts,  Jan “Van een technische naar een menselijke maat” In: J. Geurts (red) “De
menselijke kant van bètatechniek. Opmaat voor een betere balans tussen aanbod en vraag” Delft, 2001

Geurts, J. en Pouwels, J. “Naar een gereedschapskist beta/techniek. Over onderzoeksaanpak en eerste resultaten van de Axisprojecten” In: J. Geurts (red) “De menselijke kant van bètatechniek. Opmaat voor een betere balans tussen aanbod en vraag” Delft, 2001

Geurts, Jan (red) “De menselijke kant van bèta/techniek. Opmaat voor een betere balans tussen aanbod en vraag” Delft, Axis, 2001

Geurts, J en W. van Oosterom “Transformatie van het technisch onderwijs” In: Rifka Weeshuizen (red) “Toekomst@werk.nl. Reflecties op economie, technologie en arbeid” Den Haag, STT, 2000

Geurts,  Jan “Bèta/techniek uit balans” In: Cedefop-Magazine, 21 mei 2000

Dool, P. van den en Jan Geurts “Techniek uit balans. Een beeld van huidige knelpunten tussen aanbod en vraag en mogelijke oplossingen” Den Haag, Axis, januari 2000

Geurts, J.  “Pioniersfase in beeld 2.0. BVEnet als emerging practice” Nijmegen, BVEnet, 1998

Geurts, J. “Pioniersfase in beeld. De eerste honderd demonstratieprojecten op BVEnet” Nijmegen, BVEnet, 1997

Geurts, J. “Nieuwe technologie als brug tussen vraag en aanbod op de kennismarkt in de BVE-sector” in Mesomagazine 1997, nr 96

Hovels, B. en J. Geurts “Beroepsonderwijs en arbeid in verschillende contexten” Leuven, Garant, 1997

Geurts, J. “Van introductie naar gebruik van ict in de BVE. Over emergent practices, teddybeersyndroom en expertisecentra” in Tijdschrift voor Hoger onderwijs en Management, 1997 nr 4

Geurts, J. en L. Toenders “Innoveren met ICT in het bve-veld” in Mesomagazine, 1996 nr. 87

Hovels, B. en J. Geurts “Tussen autonomie en gebondenheid. De aansluiting tussen onderwijs en arbeid” Publicatie bij OU te Heerlen, 1996

Geurts, J. “New occupational theories. Opportunities for improving the relationship between education en employment” in G. Kraayvanger e.a. (red) “Work and learning: opportunities and risks” ITS, 1995

Geurts, J. “Een olifant, zes blinden en het rendement van opleiding. Nieuwe perspectieven voor de inrichting van het secundair beroepsonderwijs” In: Mesomagazine 1995 nr. 82

Geurts, J. en J. Engberts “Een nog niet geheel uitgevoerde salto mortale. De vernieuwing middelbaar beroepsonderwijs” In: Mesomagazine 1995 nr. 78

Geurts, J. en B. Hovels “Beroepsvorming en vorming van beroepen” In: Commenius jaargang 14/1994 p. 178-197.

Engberts, J. en J. Geurts “Deregulering en kwaliteit in het bve-veld; hoog tijd voor een herorientatie” in B.P.M. Creemers (red) “Deregulering en de kwaliteit van het onderwijs” Groningen/RION 1994.

Geurts, J. e.a. “Beroepsonderwijs in goede banen; visie en ambitie van middelbare beroepsopleidingen” VBVE/de Bilt, september 1993.

Geurts, J. “Voortgangsbewaking onderwijs op maat; opzet voor monitoring van het ROC-proces”  BVE-procescoördinatie/Bunnik, januari 1993.

Geurts, J. “Met elan naar onderwijs op maat; hoofdlijnen van de visie van bve-procescoordinatie op haar opdracht” BVE-procescoördinatie/Bunnik, september 1992.

Geurts, J, B. Hovels, B. de Vries “Naar vernieuwd beroepsonderwijs” Beek-Ubbergen, 1992.

Geurts, J. “Naar een zelfstandige school voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie” in J. Geurts e.a. “Naar vernieuwd beroepsonderwijs” Beek-Ubbergen, 1992.

Geurts, J. “Het spel en de knikkers; een reactie op het advies van de commissie Rauwenhoff” in Meso, februari 1992.

Geurts, J. “Regionale bureaus onderwijs in voorbereiding; een tussenstap naar brede colleges voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie” in Volwasseneneducatie, februari 1991.

Geurts,  J.  “Aankomend vakmanschap voor iedereen” in Interaktie, december 1989.

Esch, V. van, en J. Geurts “Beroepsvorming en technologie: een voorstudie naar de toepassingsmogelijkheden van een beroepentheo¬retisch kader voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeid in het licht van technologische ontwikkelingen” ITS/Nijmegen, 1989.

Geurts, J. en L. Nieuwenhuis “SVM Gevolgd. Tweede notitie voor de programmering van onderzoek naar sectorvorming en vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs” SVO/Den Haag, 1989.

Geurts, J.  “Van niemandsland naar beroepenstructuur. Een studie over de aansluiting tussen onderwijs en arbeid op het niveau van vakmanschap” Dissertatie, Nijmegen/ITS, 1989.

Geurts, J. en V. van Esch “Contacten tussen HBO en MKB; een onderzoek naar de relatie tussen Hoger beroepsonderwijs en Midden¬- en Kleinbedrijf in vier opleidingssectoren” Ministerie van O&W/Den Haag, 1989.

Hövels, B., J. Geurts en J. van Wel “Sectoraal opleidingsbeleid in de metaal¬ en electrotechnische industrie”. Ontwikkeling en structuur OSA/Den Haag, 1989.

Geurts, J. en B. Hövels “Verlaufsformen und Bedingungen des Ubergangs von Berufsbildung zur Beschäftigung in den Niederlanden” in G. Kraayvanger, B. van Onna, J. Strauss (Hg) “Berufliche Bildung und Arbeit. Ein Vergleich zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden” Nijmegen/Dortmund, 1988.

Geurts, J., B. Hövels en B. van Onna “Autonomie in de aansluiting tussen onderwijs en arbeid” in M. Akkermans, H. Doorewaard, F. Huygen (red) “Autonomie als arbeidssociologisch vraagstuk” Zeist, 1987.

Geurts, J., B. Hövels en B. van Onna “A neglected view to craftmanship” in D.L. Parkes e.a. (ed.) “Education/Training and labourmarktpolicy” SVO/Den Haag, 1986.

Geurts, J. “Aankomend vakmanschap via tussenstelsel; een beschouwing over de vormgeving van initiële beroepsopleidingsmogelijkheden voor schoolverlaters van lbo en mavo” in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken jrg.2, nr.3, 1986.

Geurts, J. “Aankomend vakmanschap via tussenstelsel; pre advies voor de WRR over de relatie tussen algemene basisvorming en beroepsopleiding”, in WB23 van de WRR/Den Haag, 1986.

Geurts, J. “Aankomend vakmanschap als beroep; een aanzet tot een beroepentheoretische kijk op de aansluiting tussen onderwijs en arbeid” ITS/Nijmegen, 1986.

Geurts, J. en L. Römkens “Aankomend vakmanschap in metaal en administratie; een exploratief onderzoek naar kwalitatieve aansluitingsproblemen van kort mbo en leerlingwezen” ITS/Nijmegen, 1985.

Geurts, J. “Jeugdwerkloosheid en beroepsopleiding” in G. de Corte, A. Knoers, W. Boumans, P. van den Dool “Onderwijs met perspectief op arbeid?; verslag en papers van het SVO/COD symposium onderwijs en 16 19 jarigen” SVO/Den Haag, 1985.

Geurts, J. “Recente ontwikkelingen in het beroepsonderwijs in Nederland” in Cedefop “Beroepsopleiding” juli, 1985.

Geurts, J. “Naschoolse perspectieven van schoolverlaters van lbo en mavo” in A.M.L. van Wieringen (red) “Beeld van het voortgezet onderwijs” Assen/Maastricht, 1985.

Krijnen, F. en J. Geurts “Vroege schoolverlaters tussen school en arbeidsmarkt” SVO/Den Haag, 1984.

Geurts, J., H. Koekenbier en P. Lucassen “Werkende jongeren vier jaar later; verslag van een herhalingsonderzoek onder vroege schoolverlaters van 1977” ITS/Nijmegen, 1984.

Geurts, J., Th. de Keulenaar en J. Penders (red) “Onderwijs en arbeid; bijdragen aan de onderwijsresearchdagen 1983” Lisse, 1984.

Geurts, J., B. Hövels. “Het kort mbo tussen aanbod en vraag; een onderzoek naar de kwantitatieve aansluitingsproblematiek van schoolverlaters van lbo en mavo” ITS/Nijmegen, 1983.

Geurts, J. “Het kort mbo tussen aanbod en vraag” in SVO “KMBO en leerlingwezen: kiezen of delen” SVO/Den Haag, 1983.

Kleijer, H., J. Boon, G. Beekenkamp, J. Geurts, G. Tillekens en Th. Veld (red) “Onderwijs, kwalificatie en arbeidsmarkt” Link/Nijmegen, 1981.

Geurts, J. “Kwalificatie en werkende jongeren” in H. Kleijer e.a. (red) “Onderwijs, kwalificatie en arbeidsmarkt” Link/Nijmegen, 1981.

Geurts, J., P. Tesser en  A. Mens “Werkende jongeren; basisrapport van een onderzoek naar milieu, schoolloopbaan, onderwijsbehoefte en arbeidssituatie van werkende jongeren” ITS/Nijmegen, 1980.

P. Jungbluth, J. Geurts, H. van Kessel “In de bijwagen van school en werk” ITS/Nijmegen, 1980.

Geurts, J. “Jongeren zonder beroep” in P. Jungbluth, J. Geurts, H. van Kessel “In de bijwagen van school en werk” ITS/Nijmegen, 1980.

Geurts, J.  “Werkloosheid onder vroege schoolverlaters” Wetenschapswinkel/Amsterdam, 1979.

Geurts, J. “Vroege schoolverlaters hebben zwakke positie op arbeidsmarkt” ITS/Nijmegen, 1978.

Geurts,  J., H. Krijnsen “Gesprekken met werkende jongeren” ITS/Nijmegen, 1978.

Geurts, J., P. Tesser “Werkende jongeren en hun onderwijs; een studie naar de maatschappelijke situatie en sociale kenmerken van werkende jongeren” Link/Nijmegen, 1976.

Geurts, J., A. Mens en P. Tesser “Vormingswerk voor jeugdigen; een oriënterend onderzoek” ITS/Nijmegen, 1976.

Geurts, J., P. Tesser “Onderzoek naar de bruikbaarheid van enkele gestandaardiseerde test bij partieel leerplichtigen, ITS/Nijmegen, 1975.

Geurts, J. “Aktie-onderzoek: een veranderings- en onderzoeksmethode” Doctoraalscriptie, ISPA/Nijmegen, 1974.

Geurts, J. en C. Doerbecker “Het non participatie , isolatie , en uitvalsprobleem in het educatieve werk”. NCVO/Amersfoort, 1973.