Pages Menu
Categories Menu

Lezingen

Aantrekkelijker bètatechniek onderwijs

2004 – Meer ruimte voor betatechniek talent

2004 – Lerend voortgang technisch onderwijs monitoren

2004 – Herontwerp technisch beroepsonderwijs

2003 – Van tobbers naar toppers. Eerste resulaten herontwerp techniek

2002 – Over de achterkant van betatechniek innoveren

2002 – Kiezen voor techniek. Oost-Nederland als krachtige leeromgeving

2001 – Naar nieuw technisch vakmanschap in het Utrechtse

2001 – Naar een gereedschapskist betatechniek

2001 – Naar een eigen techniekagenda. Visiebijeenkomst technocentrum

2001 – Betatechniek uit balans

 

Een beroepentheoretische kijk

2009 – Talentvol vakmanschap. CGO is veelbelovend middel

2007 – Keuze voor Vakmanschap. Een beroepspedagogisch perspectief

2005 – School als loopbaancentrum. Tussen ideaal en realiteit (Powerpoint zelf downloaden)

2005 – Nieuw leren vraagt om nieuw organiseren (Powerpoint zelf downloaden)

2004 – Herontwerp Rotterdams beroepsonderwijs

2004 – Intreerede J.Geurts, HHS, Pedagogiek van de Beroepsvorming

2003 – Naar succesvoller beroepsonderwijs

2003 – Van opleidingenfabriek naar loopbaancentrum in de Friese beroepskolom

2003 – Leren en werken zonder korset in het Eindhovense

2002 – Naar succesvoller Rotterdams beroepsonderwijs

2002 – Aantrekkelijker MBO

2001 – Naar een steviger fundament voor beroepskolom

2001 – Hoog tijd voor nieuwe proefprojecten kort-mbo

2001 – Naar een nieuwe beroepspedagogiek

1997 – Beroepsonderwijs en dubbele beroepsvorming

1993 – Beroeptheoretische kijk. Kansen voor verbetering van de relaties tussen onderwijs en arbeid

 

Haagse Hogeschool

2007 – Effectieve lectoraten. Vijf criteria voor succes

2007 – Leren van innoveren op HHS

2006 – Doorstroom HHS-TUDelft

2004 – Meer ruimte voor betatechniek talent op HHS

2004 – Intreerede J.Geurts, HHS, Pedagogiek van de Beroepsvorming

 

Herontwerpen MBO

2009 – Aantrekkelijker middelbaar technisch beroepsonderwijs

2007 – Leren van MTSplus. Drie prangende vragen

2006 – Willlem 1 College als loobaancentrum

2006 – ROC Leiden als loopbaancentrum

2005 – Herontwerp MBO. Hete aardappel of vlindereffect

2005 – ROC Midden-Brabant aan zet. Vernieuwingskoerszet

2004 – ROC Zadkine als loopbaancentrum

2004 – ROC van Twente aan zet. Vernieuwingskoers

2003 – Naar nieuw vakmanschap in het Nijmeegse

2002 – Leuk en Beter beroepsonderwijs. Drie hoofdimensies voor herontwerp

2002 – Inspirerend (verder) leren. Herontwerp ROC Eindhoven noodzaak

2002 – Aantrekkelijker middelbaar beroepsonderwijs op ROC ASA

 

Herontwerpen VMBO

2004 – Nieuw pedagogisch elan voor innovatie vmbo

2004 – Nieuw pedagogisch elan VMBO in Alliantie VO Nijmegen

2004 – Nieuw pedagogisch elan technisch vmbo Heerlen

2003 – Haalbaarheid gewenste innovatie ZPC

2002 – VMBO en Vakmanschap. Op zoek naar een nieuwe identiteit

2002 – Aantrekkelijker vmbo. Drie hoofddimensies voor herontwerp

 

HTNO verbeteren

2007 – Monitor en auditing Sprintprogramma

2005 – Sprintprogramma HTNO. Samen innoveren en presteren

2004 – Sprintprogramma HTNO. Vijf uitdagingen

2003 – Leuk en Beter hoger technisch beroepsonderwijs

2002 – Leuk en Beter HTNO in Leeuwarden

2002 – Leuk en Beter hoger technisch onderwijs

2002 – Achterkant van het herontwerp HTNO

2001 – Naar een nieuwe ingenieur

 

Succesvolle onderwijsinnovatie

2009 – Effectief innoveren. Leren door training, uitvoering en reflectie

2007 – Zicht op effectiviteit van Innovatiearrangement

2007 – Effectief innoveren. Vijf criteria voor succes pgo en bgl

2005 – Onderwijsinnovatie. Hete aardappel of vlindereffect

2004 – Leiding geven aan innoveren in ROC Leiden

2004 – Leidinggeven aan innoveren in ROC Utrecht