Pages Menu
click this site watcheswear. his response rolex replica. go to website replica rolex. top article lookreplica.com. browse this site fake watches. go to this site havereplica.com. Click This Link replica rolex. you can find out more replica watches. see this page leapreplica.com. get redirected here https://www.lovereplica.com. clone rolex replica. check my site replica watches. Under $39 fake rolex. professional http://www.fake-watch.cn/. have a peek at this site replica rolex. Learn More Here rolex replica. look at more info rolex replica. web replica rolex. With Free Shipping https://firmreplica.com. content fake rolex.
Categories Menu

Een achttal interviews

Onderstaand zijn enkele interviews opgenomen die ik in de afgelopen tien jaar heb gegeven. Van deze interviews is het elektronisch databestand toegevoegd, zodat die volledig gelezen kunnen worden. Ik wil in het bijzonder wijzen op het interview “Sturen op vakmanschap” omdat hierin een goede schets van mijn loopbaan is te vinden en ook op het interview “Liever value based dan evidence based beroepsonderwijs omdat ik daarin op basis van ruime ervaringen met innovatieonderzoek pleit voor een andere dan de gangbare aanpak van onderwijsonderzoek.

Liever ‘value based’ dan ‘evidence based’ beroepsonderwijs

“Wat me vooral is opgevallen in die 60 audits van innovatieprojecten die ik heb gedaan, is het aanstekelijke enthousiasme waarmee alle teams aan onderwijsverbetering werken”, zegt Jan Geurts, terugkijkend op zijn voorzitterschap van de auditcommissie van de subsidieregeling het Innovatiearrangement. Met zijn 65e verjaardag is de laatste mijlpaal bereikt in zijn ruim veertig jarige carrière in de frontlinie van de vernieuwing van het beroepsonderwijs. Een goed moment voor Rens Oosthoek om hem te vragen naar de stand van zaken in de vernieuwing van het beroepsonderwijs.

Sturen op vakmanschap

Eva Voncken in gesprek met Jan Geurts. Dit jaar (1998) bouwt Jan zijn lectoraat af. Zomer 2003 trad hij aan als lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool. “Een vondst,” zo omschrijft hij de lectoraten, omdat er interne kracht wordt gemobiliseerd om innovatievermogen en kwaliteit van hogescholen op te krikken. Een verlenging van het lectoraat heeft hij afgeslagen, omdat hij het rustiger aan wil gaan doen: drie in plaats van meer dan vijf dagen werken.

Lector houdt docent bij de les

Een interactieve peiling www.maxgoote.nl, het kenniscentrum voor beroepsonderwijs stelt de vraag: lectoren in het mbo zijn nodig. Stand half oktober 30% eens, 70% oneens. Voor wat deze dagkoers waard is: Niek van den Berg, de eerste lector op een ROC is in ieder geval enthousiast. En Jan Geurts, lector aan de Haagse Hogeschool is ronduit voorstander van meer lectoren op ROC’s.

‘Mbo moet kweekvijver van talent zijn’

Te weinig structuur, erosie van de vakinhoudelijke kennis. De kritiek in de media op het competentiegerichte leren is niet van de lucht. Beter Onderwijs Nederland spreekt zelfs van ‘vernietiging van kansen voor jongeren’. Zware woorden, die bovendien volgens Haagse Hogeschoollector Jan Geurts niet waar zijn. ‘Scholieren en arbeidsmarkt willen kennis die betekenisvol en bruikbaar is.’

Als ik een echte nerd-houding had, zou ik verloren zijn

Na drie jaar lectoraat wordt Jan Geurts op Haagse Hogeschool geïnterviewd over zijn ervaringen. Als wetenschapper richt je je te veel op rapportages en artikelen, maar in het lectoraat werkt dat niet. Als ik een echte nerd-houding zou hebben, zou ik verloren zijn. Ik moet ook adviseren, meedenken en begeleiden. Met de kennis moet iets gedaan worden, en daarvoor moet je mensen mee krijgen. Er gaat tijd overheen voor je samen iets kunt bereiken, maar geleidelijk gaat het mij beter af.

Revitalisering middelbaar beroepsonderwijs

Jan Geurts, lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool. Hij staat bekend om zijn uitgesproken mening over innovatie én om de beeldende manier waarop hij dat heeft weten te verwoorden in zijn intreerede. De organisatie van de Bve-managementconferentie vroeg hem een presentatie te verzorgen. Locatie: de boot van Nijmegen naar Kalkar in juni 2005. Thema: Herontwerp MBO: een hete aardappel of vlindereffect. Een verslag.

Onafhankelijke deskundigen over competenties in plaats van eindtermen
‘Alle macht aan de Cruyffs en de Van Hanegems!’

Stel niet langer de kennis centraal in het beroepsonderwijs, maar de kunde. Vervang de eindtermen, die vooral een afspiegeling zijn van de beroepswereld van de vorige eeuw, door competenties die aansluiten bij de kennismaatschappij van nu. De twee onafhankelijke deskundigen Jan Geurts en Wim Nijhof kunnen zich prima vinden in dat uitgangspunt, maar pleiten voor een beweging van onderaf.

Waar is de inspirerende overheid?

In 2001 verscheen de Axis trendrapportage ‘De menselijke kant van bèta/techniek’. Vanuit verschillende invalshoeken laten diverse auteurs daarin hun licht schijnen op techniekprojecten en -beleid in Nederland. Jan Geurts, eindredacteur van deze trendrapportage, en Wim van Gelder, voorzitter van de programmaraad van Axis, reageren in een tweegesprek op een aantal conclusies uit de trendrapportage en de rol van Axis.