Pages Menu
click this site watcheswear. his response rolex replica. go to website replica rolex. top article lookreplica.com. browse this site fake watches. go to this site havereplica.com. Click This Link replica rolex. you can find out more replica watches. see this page leapreplica.com. get redirected here https://www.lovereplica.com. clone rolex replica. check my site replica watches. Under $39 fake rolex. professional http://www.fake-watch.cn/. have a peek at this site replica rolex. Learn More Here rolex replica. look at more info rolex replica. web replica rolex. With Free Shipping https://firmreplica.com. content fake rolex.
Categories Menu

Curriculum vitae

Beknopt curriculum

Dr. Jan A. Geurts heeft vanaf 2002 tot begin 2012 een eigen onderzoeks- en adviespraktijk op het gebied van beroepspedagogische vraagstukken gehad.  Daarnaast is hij van medio 2003 tot september 2008 lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk geweest en van medio 1999 tot medio 2004 was hij werkzaam als extern programmaleider Evaluatie en Onderzoek voor Axis, het Nationaal Platform ter versterking van bèta/techniek in Nederland.

Hiervoor heeft hij zich in verschillende functies beziggehouden met vernieuwingen in het beroepsonderwijs. Van 1995 tot en met 1998 als projectleider/directeur BVEnet. Dit electronisch kennisnetwerk heeft hij geïntroduceerd en opgezet voor de BVEsector. Daarvoor was hij vanaf sept 1989 tot eind 1990 voor de gemeente Nijmegen scholingsmanager ISO (Intensivering Scholing Onderwijsinstellingen). En vanaf jan. 1991 tot jan. 1995 respectievelijk senior adviseur/directeur van SVM-procescoördinatie (Sectorvorming en Vernieuwing Middelbaar beroepsonderwijs) en secretaris/directeur van BVE-procescoördinatie (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie).

Van 1973 tot 1989 werkte hij als (senior)onderzoeker/hoofd van de sectie Onderwijs Arbeidsmarkt en Beroep bij het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) van de Katholieke Universiteit te Nijmegen (nu: Radboud Universiteit). De onderzoeksperiode op het ITS heeft hij afgerond met een proefschrift “ Van niemandsland naar beroepenstructuur. Een studie over de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt op het niveau van aankomend vakmanschap” . Tussen de onderzoek- en advieswerkzaamheden door is hij in het schooljaar 1998/99  directeur geweest van de sector Techniek (bol en bbl) van het ROC Nijmegen.

Uitgebreid curriculum

NaamGeurts
VoornamenJohannes, Theodorus, Antonius, Maria
Geboren 11 augustus 1946 te Ottersum
Woonadres Broekkant 37, 6581 AC Malden
OpleidingGymnasium B (1966), Gabrielcollege te Mook
Met genoegen doctoraal examen Sociale Pedagogiek (1974), Katholieke Universiteit Nijmegen
Promotie in de Sociale Wetenschappen (1989), Katholieke Universiteit Nijmegen. Promotor prof.dr. B. van Onna

Werkzaamheden

1971 - 1972 Parttime docent MO-opleiding Pedagogiek Katholieke Universiteit Nijmegen
1972 - 1973 Wetenschappelijk assistent Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling (NCVO) te Amersfoort
1974 Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) te Nijmegen
juli 1977Adjunct hoofd Sectie Onderwijsresearch
jan. 1981 Hoofd en senior onderzoeker Sectie Onderwijs, Arbeidsmarkt en Beroep
jan. 1989Hoofd en senior onderzoeker van de geïntegreerde secties Onderwijs, Arbeidsmarkt en Bedrijf
sept.1989 Scholingsmanager ISO-project Nijmegen/Rivierenland
jan. 1991Senior adviseur/directeur SVM-procescoördinatie te Bunnik
jan. 1992 Secretaris/directeur BVE-procescoördinatie te Bunnik
jan. 1995 - aug. 1998Projectmanager/directeur BVEnet te Nijmegen
aug.1998 - sept. 1999Directeur sector Techniek ROC Nijmegen e.o.
sept. 1999 - juli 2004Extern programmaleider Evaluatie en Onderzoek voor Axis, het nationaal platform ter versterking van bèta/techniek in Nederland
juli 2003 - sept. 2008 Lector Pedagogiek van de Beroepsvorming aan Haagse Hogeschool
jan. 2002 - 2012Directeur/eigenaar Onderzoeks- en adviesbureau op gebied van beroepspedagogische vraagstukken.

Verdienste

13 januari 2012 Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens het jarenlang leveren van belangrijke bijdrage aan verbetering en vernieuwing van beroepsonderwijs

Bestuurlijke activiteiten

1977 - 1983Lid sectoronderzoeksgroep Participatie-onderwijs (SOG-P); daarna lid Interim Programma-adviescom-missie Participatie-onderwijs (IPAC-P) en daarna lid Evaluatiecommissie kort-mbo
1979 - 1980Lid voorbereidingscommissie vierde onderwijssociologische conferentie over onderwijs en arbeid te Lunteren. Redactie van congresbundel
1982 - 1983Coördinator thema onderwijs en arbeid voor de onderwijs researchdagen (ORD) 983 te Amsterdam Redactie van congresbundel
1988 - 1989Onderzoeksprogrammeur SVM-operatie ten behoeve van Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) te Den Haag
1977 - 1986Lid van het dagelijks bestuur Vormingswerk Nijmegen
1983 - 1986Mede-initiatiefnemer om te komen tot kort-mbo in Nijmegen. Daarna lid van het dagelijks bestuur Katholiek Kort-MBO Nijmegen en omstreken. Tevens lid van de stuurgroep van het algemeen kort-mbo Nijmegen/Tiel
1985 - 1992Voorzitter jeugdbestuur en lid hoofdbestuur van s.v. Juliana te Malden
1991 - 1995Lid algemeen bestuur RBO Nijmegen/Rivierenland
1994 - 2000 Redactielid Mesomagazine. Tijdschrift voor schoolorganisatie en onderwijsmanagement
1998 - 2000Lid begeleidingscommissie Technocentrum Centraal Gelderland
medio 2006 - eind 2009Lid van de auditcommissie SPRINT programma bèta/techniek in het hoger onderwijs
medio 2007 - eind 2011Voorzitter van de auditcommissie HPBO over de voortgang vernieuwingsprojecten in kader van Innovatiearrangement beroepsonderwijs