Pages Menu
click this site watcheswear. his response rolex replica. go to website replica rolex. top article lookreplica.com. browse this site fake watches. go to this site havereplica.com. Click This Link replica rolex. you can find out more replica watches. see this page leapreplica.com. get redirected here https://www.lovereplica.com. clone rolex replica. check my site replica watches. Under $39 fake rolex. professional http://www.fake-watch.cn/. have a peek at this site replica rolex. Learn More Here rolex replica. look at more info rolex replica. web replica rolex. With Free Shipping https://firmreplica.com. content fake rolex.
Categories Menu

Welkom

Welkom op mijn website! U vindt hier de opbrengsten van mijn beroepsloopbaan. Omdat het gaat om zo’n veertig jaar werk, heb ik me moeten beperken tot de belangrijkste mijlpalen en producten. In hoofdstuk 1 komt in vogelvlucht het verloop van mijn loopbaan aan bod. Ik maak onderscheid in drie perioden: onderzoek, beleid en praktijk. In het tweede hoofdstuk staat zowel een beknopt als een uitgebreid curriculum vitae. Hoofdstuk drie bevat de verslagen van een achttal interviews die met mij in de afgelopen jaren zijn gehouden. Ze gaan ondermeer over mijn voorkeur voor sturen op vakmanschap als het om de inrichting van beroepsonderwijs gaat en over mijn kijk op de gewenste rol van onderzoek in innovatieprojecten.

De kern van de site is hoofdstuk vier: publicaties. Hierin staan een honderdtal rapporten en artikelen die ik in de loop der jaren heb geschreven. Ze zijn geordend naar de al genoemde drie hoofdfasen waarin mijn werkzaam leven is te verdelen. Ik heb ervoor gekozen met de meest recente periode, die vanaf 2000, te beginnen. Het accent van mijn werk lag toen op het werken aan een betere onderwijspraktijk. De opgesomde rapporten en artikelen kennen een elektronisch bestand en zijn via deze site op te vragen. Elektronische bestanden van rapporten en artikelen van voor 2000 heb ik nauwelijks en zijn daarom niet beschikbaar.
In het vijfde hoofdstuk staat een overzicht van een groot aantal lezingen die ik vanaf 2000 heb gegeven. Ze zijn in PowerPoint gemaakt en elektronisch beschikbaar. Ik heb ze thematisch ingedeeld. Het gaat om presentaties over o.a. aantrekkelijker bèta/techniek onderwijs; herontwerp van beroepsonderwijs, zowel het vmbo, mbo als het hbo komen aan de orde; en ook over succesvol innoveren.

Een vreemde eend in de bijt vormt hoofdstuk zes. De afgelopen jaren was het mijn gewoonte onder mailtjes een spreuk te zetten die ik de moeite waard vond om een tijdje onder de aandacht van mijn netwerk te brengen. De wijsheden zijn niet van mezelf. Ik heb ze her en der gelezen. Om de 2 a 3 weken ververste ik de spreuken en heb dat zo’n tien jaar volgehouden. Alles bij elkaar gaat het dan ook om een berg wijsheden.
Blijven er na het bekijken van mijn site vragen over dan zijn aan het eind van de site contactgegevens te vinden. U kunt me altijd per email bereiken.